.


Reklama periodinėje spaudoje

Klausimams ir pasiūlymams
Kontaktai šioje srityje

Spausdinti
Nusiųsti nuorodą
   

Leidinių kainoraščiai
 
Laikraščių kainininkai
Žurnalų kainininkai
   
Didžiausieji šalies laikraščiai

Regioniniai ir rajoniniai laikraščiai
 
Visa Lietuva
Vakarų Lietuva
Rytų Lietuva
Šiaurės Lietuva
Pietų Lietuva
   
Specializuoti leidiniai
Išnešiojamoji reklama
Išnešiojamoji reklama Kaune
   
   
Pavyzdžiai
 

Palankios reklamos publikavimo sąlygos didžiuosiuose šalies dienraščiuose ir regioniniuose laikraščiuose. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 200 leidinių redakcijomis, taigi prireikus Jūsų reklamą galėtų išvysti daugiau kaip 1 000 000 skaitytojų.


   

Dešimtmečio darbo su spaudos leidiniais patirtis, gausybė reklamos užsakymų leido įgyti leidėjų pasitikėjimą, sudaryti palankias reklamos publikavimo sąlygas. Jas ir siūlome savo klientams.

   

Disponuojame žiniasklaidos tyrimų duomenimis iš tyrimų tiekėjo SIC Gallup Media, elektronine nacionalinio skaitytojų tyrimo duomenų baze. Ji nuolat atnaujinama. Remiantis duomenų baze, galime sužinoti bet kurios Jus dominančios žmonių grupės visų leidinių skaitomumo rodiklius bei tendencijas. Šios duomenų bazės pagalba ruošiama reklaminių kampanijų strategija, įvertinama tikslinė auditorija ir logiškai parenkama Jūsų reklamos vieta bei laikas, jos stilius ir forma. Savo klientams siūlome ne tik labai geras nuolaidas ir lanksčias atsiskaitymo sąlygas, bet ir profesionalų, tyrimais paremtą reklamos laikraščiuose suplanavimą, dizainerių, žiniasklaidos planuotojų ir stilistų konsultacijas.

Patikėdami savo įmonės reklamą mums, sutaupysite laiko, pinigų ir "neprašausit pro šalį"!